Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

A polgármesteri hivatal szociális osztálya által intézett leggyakoribb ügyek listája

A polgármesteri hivatal szociális osztálya által intézett leggyakoribb ügyek listája


1.    Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.
- Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
- Vagyonnyilatkozat

2.    Ápolási díj
Az ápolási díj  tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
- Kérelem és Igazolás az ápolási díj megállapításához
- Vagyonnyilatkozat 


3.    Közgyógyellátás
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás
- Kérelem közgyógyellátás megállapítására


4.    Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
- Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására  
- Vagyonnyilatkozat  


5.    Lakásfenntartási / energiaköltség-támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás
- Lakásfenntartási / Energiaköltség-támogatás igénylése
- Vagyonnyilatkozat


6.    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
Csatolandó dokumentumok:
- Munkáltatói igazolás


7.    Kérelem átmeneti segély kiutalására 
Csatolandó dokumentumok:
- családtag utolsó havi nyugdíjszelvénye / előző évi adóbevallás másolata (vállalkozó) / alkalmi munkavállalása esetén abból származó jövedelemről szóló nyilatkozat
- Munkáltatói igazolás


8.    Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
- Kérelem
- Vagyonnyilatkozat


9.    Kérelem óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
© 2015 - Nikla Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva!
   
| hétfő, 26. január 2015 || Designed by: LernVid.com |